Rosalia de Souza - Maria Moita

Yapay oyunculuk, ne olduğu pek anlaşılmaması. Mamafih güzel yaf müzik.