Hey mısırda devrim oluyor!


Ben anlamıyorum bir bit yeniği, bir şenliğe bir kutlamaya tiksintiyle bakmayı.
elbette her şey güllük gülistanlık gitmez ki, hep bir iyi bir kötü tarafı vardır.
Bir söz geldi aklıma, ha bardağın boşuna bakmışın, ha dolusuna, içinde viski olduktan sonra.
Diktatör ve ailesi paralarını alıp kaçtılar, yeni kurulacak düzen için emperyalistler adaylara yanaşıyor, ülkenin idaresini alan güç siyasi anlamda yetersiz gözüküyor.Fakat orda bir DEVRİM oluyor. İnsanlar sokaklarda çatışıyor. Diktatör ülkeden kaçıyor. diktatörler, İsrail, Abd kenetlenmiş aman diyor.

Umarım bu sadece türklere özgü bir küçümsemedir. Her yeni şeyi kötülemek. Bilmem bakıyorum da nedense kimse de heyecan kıpırtı yok.